Εισαγωγικό Σημείωμα
thyreos

Βυζαντινον Χρονικον

Αγιασοφιά
Σχετικα με το Βυζαντινον Χρονικον
●  Σκοπός

Το Βυζαντινόν Χρονικόν ( www.byzantium.gr), είναι ένας σύντομος οδηγός για τους Αυτοκράτορες του Βυζαντίου.

Ο ιστότοπος δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Βυζαντίου, γενικά. Εξειδικεύεται στους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες. Επικεντρώνεται σ’ αυτούς και δίνει διάφορες πληροφορίες γύρω από τη ζωή, τη βασιλεία και τα πεπραγμένα τους.
Τελευταία, πάντως, έχει προστεθεί και ένα κεφάλαιο με όλες τις Βυζαντινές μάχες.

●  Βυζάντιο

Οι όροι "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" και "Βυζάντιο" αναφέρονται στη Ελληνόφωνη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους, με επίκεντρο την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη.

Οι λέξεις αυτές προέρχεται από την αρχική ελληνική ονομασία της Κωνσταντινούπολης Βυζάντιον. Η ονομασία είναι αρχαία, αλλά οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τους όρους «Βυζαντινός» και «Βυζάντιο», τουλάχιστον όχι με τη σημασία που έχουν σήμερα.
Ο όρος «Βυζαντινός» επινοήθηκε το 1557, έναν αιώνα περίπου μετά την Άλωση, από τον Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ, που τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στο έργο του Corpus Historiae Byzantinae, με σκοπό να κάνει διάκριση ανάμεσα στην αρχαία Ρωμαϊκή ιστορία και τη μεσαιωνική Ελληνική ιστορία.

●  Η Βυζαντινή Εποχή

Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επήλθε την 29η Μαΐου 1453.
Επ’ αυτού δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση.

Εκείνο που δεν είναι σαφές, είναι πότε ακριβώς άρχισε η Βυζαντινή περίοδος. Στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία.
Συνήθως η ιστορία του Βυζαντίου ξεκινά με τον Μεγάλο Κωνσταντίνου, που είναι βασικά Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Κάποιες πηγές τοποθετούν την έναρξη στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395) με το θρίαμβο του Χριστιανισμού, ή με το διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, μετά το θάνατό του. Άλλοι τη βλέπουν ακόμα πιο αργά, όταν ο τελευταίος Αύγουστος της Δύσης, ο Ρωμύλος Αυγουστύλος, αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφήνοντας έτσι τον μονάρχη της Ελληνικής Ανατολής μοναδικό Ρωμαίο ηγεμόνα.
Άλλα σημεία εκκίνησης που έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι η βασιλεία του Διοκλητιανού (284-305), του Ιουστινιανού, ακόμα και του Ηρακλείου.

Το γεγονός είναι ότι η διαδικασία ελληνοποίησης και εκχριστιανισμού που σταδιακά μεταμόρφωσε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε Βυζαντινή, είχε ξεκινήσει από την εποχή του Διοκλητιανού, ενισχύθηκε θεαματικά με τις πρωτοβουλίες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επιταχύνθηκε με τον Μέγα Θεοδόσιο και ολοκληρώθηκε κατά τη βασιλεία του Ηρακλείου.

Στο «Χρονικόν», υιοθετούμε την πιο διαδεδομένη άποψη: Το Βυζάντιο αρχίζει το 330 μ.Χ., το έτος που η Κωνσταντινούπολη γίνεται το κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Έτσι, η χρονολογική περίοδος που καλύπτεται από το Βυζαντινόν Χρονικόν είναι η περίοδος 330 έως 1453: Συνολικά 1123 χρόνια.

●  Ιστορικές Περίοδοι

Η ιστορία του Βυζαντίου χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

- Την Πρωτοβυζαντινή περίοδο  (330-610)

- Την Μεσοβυζαντινή περίοδο   (610-1204)

- Την Υστεροβυζαντινή περίοδο  (1204-1453)

Μερικές φορές, τα 57 χρόνια της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας (1204-1268) θεωρούνται σαν ξεχωριστή περίοδος, αν και το λογικό είναι να ταξινομούνται σαν υποπερίοδος της Υστεροβυζαντινής.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ακολουθείται αυτός ο τυπικός διαχωρισμός σε τρεις περιόδους, και, επιπλέον, για διευκόλυνση της πλοήγησης, η μεσοβυζαντινή περίοδος σπάει σε δύο μέρη. Έτσι η κύρια σελίδα με τους Αυτοκράτορες αναφέρεται στις ακόλουθες περιόδους:

  • Πρωτοβυζαντινή   (332-610)
  • Μεσοβυζαντινή I  (610-963)
  • Μεσοβυζαντινή ΙΙ  (963-1204)
  • Υστεροβυζαντινή  (1204-1453)

●  Περιεχόμενο

Ο σκοπός του Βυζαντινού Χρονικού είναι να δώσει μια συνοπτική εικόνα της ζωής και της δράσης των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.
Η βασική σελίδα είναι οι "Βυζαντινοί Αυτοκράτορες" ( www.byzantium.xronikon.com/gremperors.html) που είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το site και που παρουσιάζει, σε χρονολογική σειρά πίνακες με πληροφοριακά στοιχεία.

Η μέθοδος παρουσίασης που ακολουθείται είναι μια σελίδα με πλήρη αλλά συνοπτικά στοιχεία για κάθε αυτοκράτορα.

Εκτός από την βασική σελίδα,υπάρχουν άλλες όψεις των ίδιων καταχωρίσεων με διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, όπως η Χρονολογική Κλίμακα, η Ταξινόμηση, η Απλή Λίστα, οι Χάρτες.
Εκτός από τις διάφορες παρουσιάσεις των αυτοκρατορικών φύλλων δεδομένων, υπάρχουν άλλες 3 ομάδες πληροφοριών στο site:

  • Μάχες: Όλες οι σημαντικές μάχες των Βυζαντινών σε χρονολογική σειρά.
  • Στατιστική: σελίδες με στατιστικές και αριθμούς που αφορούν τους αυτοκράτορες.
  • Διάφορα: σελίδες με λιγότερο σημαντικές αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους αυτοκράτορες (θάνατοι, γάμοι, σκάνδαλα κ.λπ.)
●  Ο Σειριακός αριθμός

Οι αριθμοί σειράς στην επάνω δεξιά γωνία του φύλλου δεδομένων για κάθε αυτοκράτορα που εμφανίζεται στη βασική σελίδα Αυτοκράτορες  δεν ακολουθούν κάποιο επίσημο σύστημα αρίθμησης των ηγεμόνων του Βυζαντίου.

Πρόκειται για προσωπική επινόηση για να διευκολυνθεί η πλοήγηση στον διαδικτυακό χώρο «Βυζαντινόν Χρονικόν»

●  Ποιοι είμαστε

Ονομάζομαι Μανώλης Παπαθανασίου . Είμαι μηχανικός και ασχολούμαι και με τη σχεδίαση ιστοσελίδων.

Το άλλο μου site είναι το   Γνωμικολογικόν  . Αν σας ενδιαφέρουν οι ιστοσελίδες γνώσης και πολιτισμού, θα το ξέρετε ήδη.

Μια άλλη προσπάθεια είναι ο   Καστρολόγος   με θέμα τα Ελληνικά Κάστρα. Αξίζει να το γνωρίσετε αν σας ενδιαφέρουν η ιστορία και τα κάστρα.